Dragoman & Asociatii

Sapiens omnia agit cum consilio

Politica cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Actualizata la data de 25.05.2018

Introducere

Noi, la SCA Dragoman si Asociatii ("noi" sau "Dragoman si Asociatii"), respectăm intimitatea dvs. și ne angajăm să protejăm confidențialitatea asupra datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Această Politica a fost adoptata in aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulament”), pentru a descrie regulile si practicile noastre în ceea ce privește colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale ale persoanelor fizice.

Vă încurajăm să citiți cu atenție Politica noastra și să o aveti in vedere pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

  În această Politica cu privire la protectia datelor cu caracter personal veți citi despre:
 • Ce fel de date personale prelucram. Scopurile si temeiurile prelucrarilor
 • Cum folosim datele personale primite
 • Cu cine împărtășim datele personale și în ce scop
 • Drepturile persoanelor fizice vizate
 • Pentru cât timp păstrăm datele personale pe care le prelucram
 • Cum vă protejăm datele personale
 • Cum să ne contactați.

Ce fel de date personale prelucram. Scopurile si temeiurile prelucrarilor

In realizarea activitatii specifice de avocatura, Dragoman si Asociatii oferă servicii de asistenta si consultanta juridica în conformitate cu normele și standardele aferente activitatii de avocatura din Romania (“servicii juridice”).

Dragoman si Asociatii furnizeaza astfel de servicii persoanelor fizice si juridice, conform legislatiei aplicabile si a contractelor incheiate cu acestea.

In indeplinirea obligatiilor sale legale si contractuale, referitoare la aceste servicii, Dragoman si Asociatii primeste/colecteaza date personale ale unor persoane fizice ("persoane fizice vizate") carora le furnizeaza servicii juridice sau in legatura cu care astfel de servicii sunt furnizate. Datele personale primite/colectate sunt doar cele necesare indeplinirii obligatiilor legale si contractuale si pot include: nume, prenume, adresa, adresa de email, date din cartea de identitate/pasaport (i.e. numar, serie, prenume parinti, locul/data nasterii, etc.), xerocopie a cartii de identitate/pasaport, date cu privire la loc de munca/angajator, postul sau pozitia detinuta, profesie, istoric familial, date privind starea de sanatate, alte date personale de la caz la caz.

Dragoman si Asociatii prelucreaza date personale in legatura cu activitatile prezentate mai sus, si in scopul arhivarii (in conformitate cu cerintele legale), in scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu dispozitiile legale), in scopul informarii cu privire la aparitia unor modificari legislative sau jurisprudenta, precum si pentru gestionarea si monitorizarea contractelor incheiate cu clientii.

De asemenea, Dragoman si Asociatii prelucreaza date personale in cazul in care selecteaza si recruteaza persoane fizice care candideaza la un post disponibil la Dragoman si Asociatii. In acest caz, Dragoman si Asociatii va colecta date personale care includ in principal: nume si prenume, numar telefon, adresa de e-mail, studii si experienta profesionala anterioara, alte date care in mod normal sunt specificate intr-un CV/resume, adresa de IP a computerului de pe care se transmit datele personale.

In cazul persoanelor care viziteaza site-ul nostru, www.dlegal.ro, este posibil ca Dragoman si Asociatii sa colecteze adresa de IP si informatii despre sistemul de operare a computerului utilizat de persoana fizica vizata la momentul accesarii site-ului, browser-ul folosit, versiunea aplicatiei, setarile de limba, paginile web accesate de persoana fizica.

  Temeiurile prelucrarilor de date personale, pot fi de la caz la caz:
 • Prelucrare necesara pentru incheierea si executarea unui contract de asistenta juridica (art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament);
 • Prelucrare necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale (art. 6 alin. (1) lit. ( c) din Regulament);
 • Prelucrare necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public (art. 6 alin. (1) lit. (e) din Regulament), avocatii fiind, conform art. 38 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, parteneri indispensabili ai justitiei;
 • Prelucrare pe baza de consimtamant (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament);
 • Prelucrare necesara in scopul unui interes legitim (art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulament

In desfasurarea activitatii sale specifice, poate fi necesar ca Dragoman si Asociatii sa prelucreze si categorii speciale de date, caz in care, pe langa temeiul juridic general, se va intruni si cel putin una dintre conditiile prevazute de art. 9 alin. (2) din Regulament.

Cum folosim datele personale primite

Folosim informațiile cu caracter personal în modalitatile descrise în această Politică cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transmise unei terțe părți numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate și atunci cand destinatarii sunt persoane fizice sau juridice de drept privat, in baza unor angajamente de pastrare a confidentialitatii si protectie a datelor, din partea acestora, in conformitate cu Regulamentul sau catre persoane fizice si juridice care au o obligatie legala de confidentialitate.

Daca pentru indeplinirea serviciilor sale, Dragoman si Asociatii va trebui să transmită datele personale ale persoanelor fizice vizate, altor companii sau colaboratori cu care se afla in relatii de parteneriat, cum ar fi: furnizori de servicii IT, curierat, sau alti furnizori sau subcontractori, aceasta se va face numai in scopurile specificate aici, in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care se angajeaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si confidentialitate, în conformitate cu prezenta politica, sau cu propria lor politica care prevede un nivel similar de protectie, precum si cu Regulamentul.

Cu toate masurile de prevedere prevazute in prezenta Politica, Dragoman si Asociatii nu poate garanta că o terta parte careia ii transmite date personale conform acestei Politici, va respecta prevederile acesteia privind protectia datelor cu caracter personal, propriile sale politici de confidențialitate sau cele ale Legislatiei aplicabile.

Datele dumneavoastra ar mai putea fi transmise organelor de politie, parchet, instante judecatoresti sau altor institutii care exercita autoritatea de stat, in masura in care au atributii legale in sensul primirii unor astfel de date in stricta concordanta cu prevederile legale aplicabile.

Persoanele fizice vizate nu fac obiectul unor decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

Transferul de date în afara SEE

In mod obisnuit, pentru scopul indeplinirii serviciilor sale, Dragoman si Asociatii nu transmite datele dumneavoastra in afara Spatiului Economic European (SEE), dar daca o asemenea transmitere va fi necesara, ne vom asigura ca se va face doar pentru scopurile specificate in aceasta Politica si cu garantii adecvate in conformitate cu Regulament.

Drepturile persoanelor fizice vizate

  Aveti dreptul sa solicitati:
 • a. Sa vi se confirme daca datele dumneavoastra cu caracter personal fac obiectul prelucrarii, precum si sa primiti acces la acestea.
 • b. Sa primiți o copie a informațiilor personale, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat.
 • c. Sa solicitați rectificarea informațiilor personale.
 • d. Sa solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastra personale.
 • e. Sa obiectati pelucrarii datelor dumneavoastra personale de către noi.
 • f. Sa cereti restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale de către noi.
 • g. Sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
 • h. Sa depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Persoana vizata are dreptul de a-si retrage consimtamantul, atunci cand temeiul prelucrarii este reprezentat exclusiv de consimtamant.

Aceste drepturi pot fi exercitate cu buna credinta, fara sa aduca atingere drepturilor altor persoane sau indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Dragoman si Asociatii, in conditiile Regulamentului.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus sau să primiți mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa: Dragoman si Asociatii, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169, Corp X, et. 2, sector 1 sau la adresa de email: office@dlegal.ro. Va vom raspunde intr-un termen rezonabil, dupa verificarea identitatii solicitantului.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Durata de pastrare a datelor dumneavoastra

Vom pastra datele dumneavoastra atata timp cat pot fi necesare pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, sau pentru a ne conforma unor obligatii legale sau pentru a putea raspunde unor pretentii in legatura cu dosarul sau contractul respectiv, dupa caz.

Cum protejăm datele personale pe care le prelucram

Menținerea siguranței datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate este de o importanță capitală pentru Dragoman si Asociatii. Toate datele personale prelucrate de Dragoman si Asociatii sunt supuse unor standarde stricte pentru a ne asigura că prelucrarile sunt sigure și că se mențin niveluri adecvate de confidențialitate. Persoanelor neautorizate nu li se permite accesul la datele cu caracter personal.

Dragoman si Asociatii adopta măsuri tehnice si organizatorice rezonabile și adecvate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii.

Dragoman si Asociatii va prelucra date personale numai în scopuri limitativ prevazute in aceasta Politica si nu va prelucra date personale în niciun scop incompatibil cu scopurile prevazute.

Deși luăm măsuri rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal, nu putem fi insa responsabili pentru faptele celor care obțin acces neautorizat sau abuziv și nu putem oferi garantia, expresa, implicita sau in orice alt fel, că astfel de incidente nu pot aparea.

Datele personale nu sunt transmise catre o terță parte decat in conditiile prezentei Politici si cu respectarea Regulamentului.

Actualizări sau modificări ale politicii privind protectia datelor cu caracter personal

Putem actualiza sau modifica această Politică privind protectia datelor cu caracter personal, periodic sau cand consideram ca este necesar, iar cea mai recentă versiune va fi postată pe site-ul nostru (data ultimei actualizari fiind mentionata sub titlu). Vă încurajăm să consultați regulat această politică privind protectia datelor cu caracter personal, pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune.