Dragoman & Asociatii

Sapiens omnia agit cum consilio

Contencios administrativ

Orice persoană, fizica sau juridica, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Conditiile si termenele in care persoana vatamata se poate adresa justitiei sunt strict reglementate de lege. De aceea, este recomandabila reprezentarea de catre un avocat cu experienta in domeniu.

In mod specific, se pot incadra in aceasta procedura, situatiile in care o autoritate publica nu emite un act administrativ in termenul legal, precum si situatiile in care autoritatea publica fie refuza sa emita actul administrativ fie emite un act administrativ care insa vatama un drept sau un interes legitim al unei persoane.

Serviciile noastre in acest domeniu includ consiliere/asistenta/reprezentare in legatura cu procedura prealabila administrativa, precum si cu cea judiciara la toate nivelele de jurisdictie.

In mod specific, serviciile noastre in acest domeniu includ consiliere/asistenta/reprezentare in legatura cu:

  • Analiza situatiei pentru a determina daca sunt intrunite conditiile legale privind contenciosul administrativ, dar si pentru a verifica daca termenul legal de formulare a plangerii in contencios administrativ nu a expirat;
  • Parcurgerea procedurii administrative prealabile prevazute de lege, incluzand redactarea plangerii propriu-zise si a oricaror alte acte aferente necesare;
  • Daca e cazul, parcurgerea procedurii de suspendare a aplicarii actului administrativ care face obiectul plangerii in contencios administrativ, pana la solutionarea definitiva a acesteia;
  • Parcurgerea procedurii de contencios administrativ in fata instantelor de judecata, incluzand redactarea cererii introductive precum si a altor documente aferente necesare (i.e. note scrise, raspuns la intampinare, concluzii scrise, etc.) precum si reprezentarea juridica in fata instantei la toate nivelele de jurisdictie;
  • Daca e cazul, asistenta si reprezentare juridica pe parcursul procedurii de executare silita a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile obtinute in urma parcurgerii procedurii de contencios administrativ.