Dragoman & Asociatii

Sapiens omnia agit cum consilio

Drept contraventional

Prevederile legale contraventionale apara valori sociale, in toate domeniile de activitate, valori care nu sunt ocrotite prin legea penala. Contraventiile sunt stabilite prin lege, ordonante sau hotarari ale Guvernului (i.e. in domeniul rutier, constructii, etc.), dar si prin hotarari ale consiliilor locale (in domenii de interes local, precum: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, etc.).

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere. Conditiile si termenele in care persoana vatamata se poate adresa justitiei sunt strict reglementate de lege. De aceea, este recomandabila reprezentarea de catre un avocat cu experienta in domeniu.

Serviciile noastre in acest domeniu includ consiliere/asistenta/reprezentare in legatura cu procedura prealabila administrativa, precum si cu cea judiciara la toate nivelele de jurisdictie.

In mod specific, serviciile noastre in acest domeniu includ consiliere/asistenta/reprezentare in legatura cu:

  • Analiza situatiei pentru a determina daca sunt intrunite conditiile legale privind formularea unei plangeri impotriva unui proces verbal de contraventie, dar si pentru a verifica daca termenul legal de formulare a plangerii nu a expirat;
  • Parcurgerea procedurii de contestare in fata instantelor de judecata, incluzand redactarea plangerii/cererii introductive precum si a altor documente aferente necesare (i.e. note scrise, raspuns la intampinare, concluzii scrise, etc.) precum si reprezentarea juridica in fata instantei la toate nivelele de jurisdictie.