Dragoman & Asociatii

Sapiens omnia agit cum consilio

Contracte

Pe parcursul vietii unei societati comerciale, derularea activitatii sale, atat de achizitii cat si de vanzari, se desfasoara pe baze contractuale. Astfel, in functie de obiectul de activitate al societatii, aceasta va incheia contracte de achizitii/cumparare bunuri si/sau servicii (incluzand utilitati, inchiriere, leasing operational, etc.) necesare desfasurarii activitatii sale (in calitate de cumparator/beneficiar/utilizator), cat si contracte de vanzare/distributie bunuri/marfuri sau prestari servicii (in calitate de vanzator/furnizor/prestator). De asemenea, activitatile sau investitiile societatii pot face necesara finantarea acestora de catre asociatii/actionarii societatii sau prin institutii financiare, in baza unor contracte de imprumut/credit/leasing financiar.

De asemenea, persoana fizica are nevoie adeseori sa incheie anumite contracte cu privire la bunuri mobile sau imobile (i.e. de vanzare-cumparare, cesiune actiuni/parti sociale, donatie, inchiriere, superficie, etc.) sau cu privire la anumite activitati.

Serviciile pe care le oferim in acest domeniu sunt diversificate, pentru a acoperi si satisface toate nevoile unei societati comerciale, indiferent de domeniul acesteia de activitate, dar si a unei persoane fizice.

In mod specific, serviciile noastre in acest domeniu includ consiliere/asistenta/reprezentare in legatura cu:

  • Redactarea oricarui tip de contract sau analiza unui proiect de contract furnizat de catre cealalta parte contractuala;
  • Explicarea principalelor clauze sau a propunerilor de modificari contractuale si discutarea acestora din perspectiva scopului avut in vedere de client;
  • Consultanta juridica in legatura cu diverse implicatii (i.e. fiscale, etc.) ale incheierii contractului respectiv, pentru client;
  • Asistenta juridica pe parcursul negocierii clauzelor contractuale;
  • Asistenta juridica in legatura cu diverse formalitati necesare pentru incheierea legala a contractului sau pentru implementarea acestuia (i..e. in fata notarului public, inregistrare in Cartea Funciara, Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare, administratia financiara, etc).